Bu dönem açılmamaktadır!

Yapı Statiği (Perşembe 830-1030, Amfi:107)

 

Tarih Konu

17.9 Giriş, Temel Kavramlar

24.9 Kurban Bayramı

1.10 N,T,M Diyagramları

8.10 Mafsallı Sürekli Kirişler (Gerber Kirişleri), Üç Mafsallı Sistemler

15.10 Uygulama

22.10 Kafes Sistemler

29.10 Cumhuriyet Bayramı

5.11 Uygulama

12.11 Yıliçi Sınavı

19.11 Hiperstatiklik Kavramı, Yerdeğiştirmeler

26.11 Uygulama

3.12 Kuvvet Yöntemi

10.12 Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi

17.12 Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi

24.12 Uygulama

 

Kaynaklar:

Yorulmaz, M., Özgen, K., Yapı Statiği, Birsen Yayınevi, 1996.

Hibbeler, R.C., Structural Analysis, Prentice Hall, 5th Edition, 2002

Karadoğan, F., Pala, S., Yüksel, E., Durgun Y., Yapı Mühendisliğine Giriş-Yapısal Çözümleme, 

           Birsen Yayınevi, 2011.

Girgin, K., Aksoylu, M.G., Durgun, Y., Darılmaz, K., Yapı Statiği İzostatik Sistemler-Çözümlü

           Problemler, Birsen Yayınevi, 2011.

Girgin, K., Aksoylu, M.G., Darılmaz, K., Yapı Statiği Hiperstatik Sistemler-Konu Anlatımı ve Çözümlü

           Problemler, Birsen Yayınevi, 2011.

Ökten, S., Yapı Statiği Ders Notları, İstanbul, MSÜ Yayını, 1989.

TS498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, Kasım 1997.